Artikeln om olika sätt att lyssna fångar mitt intresse. Någon i min närhet har just gett mig återkoppling på mitt sätt att lyssna. Jag fick höra att jag talar om mig själv, ger egna exempel eller vill lösa problemet när personen egentligen bara vill att jag ska bry mig om. Kritiken kändes som spark i magen och jag känner mig nu en aning tilltufsad  Här beskriver forskarna hur jag kan anpassa och ändra mitt sätt att lyssna genom de fyra olika lyssnarstilarna.

I sina experiment och studier fann de följande fyra lyssnarstilar:

  1. Den analytiska lyssnaren – startar neutralt för att sedan analysera problemet
  2. Den relationella lyssnaren – skapar kontakt och vill känslomässigt förstå det underliggande budskapet
  3. Den kritiska lyssnaren – vill bedöma samtalets innehåll och trovärdigheten hos den som talar
  4. Den uppgiftsorienterade lyssnaren – skapar ett samtal som överför viktig information och leder till handling

Forskarna beskriver fem olika sätt att lyssna som kan vara användbart oavsett sammanhang.

Se till att veta varför du lyssnar

Vad behöver den som du talar med? Är det ett råd, hjälp med att lösa ett problem eller bara få förståelse eller omtanke i en viss situation? Om jag lyssnar på ytan – för att få det undanstökat – eller  om jag lyssnar på riktigt får betydelse. Det märks på vilket sätt du lyssnar och var du har ditt fokus.

Ta reda på hur du bruka lyssna

Om du är duktig på att lyssna uppgiftsorienterat, men den som pratar med vill bli bemött med förståelse, empati och medkänsla blir samtalet inte så framgångsrikt. Vad har du din preferens när du lyssnar till andra? Är du en kritisk lyssnare eller den relationella lyssnare? Jag är uppenbarligen inte på rätt våglängd i samtal med den personen jag beskrev ovan. Om jag blir medvetna om vad jag oftast gör kan jag bli uppmärksam på det jag förmodligen behöver träna på.

Var uppmärksam på vem som står i fokus

Det är lätt att flytta fokus från den som talar till mig själv genom att i all välmening tala om ett eget exempel. Det resulterar i att den andra upplever sig avbruten och illa berörd. Om du inte flyttar över fokus på den andre genom att ställa en fråga tillbaka har du tappat kontakten och målet med samtalet går förlorat.

Anpassa lyssnandet och åstadkom ett samtal som uppfyller målet med konversationen

I pressade situationer är det lätt att bli forcerad och vi har svårt att anpassa oss efter den som talar. Vi faller lätt in i den lyssnarstil som vi har preferens för. Det kan vi avhjälpa genom att vara mer uppmärksam på dessa situationer och i förväg tänkt igenom vad jag behöver göra, kanske ställa mer frågor som knyter an till andra stilar än den som jag själv använder. Det krävs en del träning tänker jag.

Har jag missat något?

Som vanligt när det gäller beteendeförändringar behöver vi ha strategier för hur vi kan ändra dem och lägga tid på att träna ett nytt sätt att lyssna. I fall där jag vill ge direkt replik kan jag träna mig själv i att lägga in en paus och sedan en fråga till den andra. Det kan handla om samtal med min partner, mina barn och föräldrar, likväl som med mina kollegor eller medarbetare.

 

”Genom att avsiktligen tillämpa nya sätt att lyssna bygger vi relationer, förstår andra och samarbetar och löser problem bättre” säger MD Rebecca D. Minehart, MBBS Benjamin B. Symon  och Laura K. Rock (hbr.org  May 31 2022) 

What’s Your Listening Style? 

Cecilia Jonsson

EI Academy