om ei academy

Emotionell intelligens med fokus på det mellanmänskliga livslånga lärandet i affärsliv och privatliv, digitalt och i personliga möten.

Vi ser idag allt fler positiva konsekvenser och goda resultat av att utveckla, träna och följa upp vår emotionella intelligens. Därför finns vi på EI Academy, för att erbjuda utbildning när det kommer till vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt – så att det blir en framgångsfaktor.

Kanske har du stött på det vanligare begreppet EQ? EI är ett vidare begrepp, ett förhållningssätt som blir alltmer uppmärksammat i media, affärslivet och i hela samhället. Det är en del i hur vi fattar våra beslut.

Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI (artificiell intelligens), AGI (artificiell generell intelligens) och digitala verktyg, har det också visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället.

Våra tränings- och utvecklingsprogram
EI Academy är en akademi med kompetens att koppla ihop och träna de mellanmänskliga förmågorna i dina affärer, på arbetet och på hemmaplan, digitalt såväl som i personliga möten. Vi erbjuder tränings- och utvecklingsprogram, som vårt trainer-the-trainer-koncept, för individer, grupper, team, organisationer, skolor och företag – både i digitalt format och i form av fysiska träffar. Vi arbetar systematiskt med väl beprövade och vetenskapliga metoder och modeller.

När omvärlden blir alltmer komplex och utvecklingen går snabbare än någonsin, då ökar också kraven på oss som individer. Det innebär att vi behöver stärka vår emotionella stabilitet och aktivt arbeta för ökad motståndskraft. På så vis kommer vi orka arbeta, leva hållbart och njuta av livet – hela livet!

EI Academy ger dig möjlighet att på ditt sätt välja hur du vill träna din EI. Det kan vara varsomhelst och närsomhelst, via vår digitala intro till EI, via våra digitala träningsserier, en workshop, train-the-trainer eller ett längre träningsprogram – för dig, din grupp eller din organisation.

Följ oss i sociala medier, så håller vi dig uppdaterad om våra senaste nyheter!

Kontakta oss
om ei academy

Emotionell intelligens med fokus på det mellanmänskliga livslånga lärandet i affärsliv och privatliv, digitalt och i personliga möten.

Vi ser idag allt fler positiva konsekvenser och goda resultat av att utveckla, träna och följa upp vår emotionella intelligens. Därför finns vi på EI Academy, för att erbjuda utbildning när det kommer till vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt – så att det blir en framgångsfaktor.

Kanske har du stött på det vanligare begreppet EQ? EI är ett vidare begrepp, ett förhållningssätt som blir alltmer uppmärksammat i media, affärslivet och i hela samhället. Det är en del i hur vi fattar våra beslut.

Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI (artificiell intelligens), AGI (artificiell generell intelligens) och digitala verktyg, har det också visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället.

Våra tränings- och utvecklingsprogram
EI Academy är en akademi med kompetens att koppla ihop och träna de mellanmänskliga förmågorna i dina affärer, på arbetet och på hemmaplan, digitalt såväl som i personliga möten. Vi erbjuder tränings- och utvecklingsprogram, som vårt train-the-trainer-koncept, för individer, grupper, team, organisationer, skolor och företag – både i digitalt format och i form av fysiska träffar. Vi arbetar systematiskt med väl beprövade och vetenskapliga metoder och modeller.

När omvärlden blir alltmer komplex och utvecklingen går snabbare än någonsin, då ökar också kraven på oss som individer. Det innebär att vi behöver stärka vår emotionella stabilitet och aktivt arbeta för ökad motståndskraft. På så vis kommer vi orka arbeta, leva hållbart och njuta av livet – hela livet!

EI Academy ger dig möjlighet att på ditt sätt välja hur du vill träna din EI. Det kan vara varsomhelst och närsomhelst, via vår digitala intro till EI, via våra digitala träningsserier, en workshop, train-the-trainer eller ett längre träningsprogram – för dig, din grupp eller din organisation.

Följ oss i sociala medier, så håller vi dig uppdaterad om våra senaste nyheter!

Kontakta oss