om ei academy

Emotionell intelligens - bli smartare med känslor och gör skillnad!

Vi vill att fler ska använda och praktisera EI/EQ!
Därför finns vi på EI Academy och vi vill erbjuda insikter, kunskap och samtal kring vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt – så att det blir en framgångsfaktor.
Vi kan lära oss, utveckla och träna vår EI/EQ och det blir alltmer uppmärksammat i media, affärslivet och i hela vårt samhället.

Var är det för skillnad på EI och EQ?
EI är ett vidare begrepp och EQ är egentligen måttet på din EI. Det är bra för oss att kunna uttrycka och sätta ord på vad vi tänker och känner. Det är också en betydelsefull del i hur vi fattar våra beslut. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI (artificiell intelligens), AGI (artificiell generell intelligens) och digitala verktyg, har forskning visat att vi behöver träna mer på just EI.
Empati är exempelvis en betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut.

Hos oss på EI Academy får du;

  • träna din EI/EQ på olika sätt
  • digitala korta och längre EQ-program
  • enkla verktyg arbeta vidare med själv

Det kan vara varsomhelst och närsomhelst, via vår digitala intro till EI, via våra digitala träningsserier, en workshop, train-the-trainer eller ett längre träningsprogram – för dig, din grupp eller din organisation.

Våra tjänster
om ei academy

Emotionell intelligens med fokus på det mellanmänskliga livslånga lärandet i affärsliv och privatliv, digitalt och i personliga möten.

Vi ser idag allt fler positiva konsekvenser och goda resultat av att utveckla, träna och följa upp vår emotionella intelligens. Därför finns vi på EI Academy, för att erbjuda utbildning när det kommer till vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt – så att det blir en framgångsfaktor.

Kanske har du stött på det vanligare begreppet EQ? EI är ett vidare begrepp, ett förhållningssätt som blir alltmer uppmärksammat i media, affärslivet och i hela samhället. Det är en del i hur vi fattar våra beslut.

Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI (artificiell intelligens), AGI (artificiell generell intelligens) och digitala verktyg, har det också visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället.

Våra tränings- och utvecklingsprogram
EI Academy är en akademi med kompetens att koppla ihop och träna de mellanmänskliga förmågorna i dina affärer, på arbetet och på hemmaplan, digitalt såväl som i personliga möten. Vi erbjuder tränings- och utvecklingsprogram, som vårt train-the-trainer-koncept, för individer, grupper, team, organisationer, skolor och företag – både i digitalt format och i form av fysiska träffar. Vi arbetar systematiskt med väl beprövade och vetenskapliga metoder och modeller.

När omvärlden blir alltmer komplex och utvecklingen går snabbare än någonsin, då ökar också kraven på oss som individer. Det innebär att vi behöver stärka vår emotionella stabilitet och aktivt arbeta för ökad motståndskraft. På så vis kommer vi orka arbeta, leva hållbart och njuta av livet – hela livet!

EI Academy ger dig möjlighet att på ditt sätt välja hur du vill träna din EI. Det kan vara varsomhelst och närsomhelst, via vår digitala intro till EI, via våra digitala träningsserier, en workshop, train-the-trainer eller ett längre träningsprogram – för dig, din grupp eller din organisation.

Följ oss i sociala medier, så håller vi dig uppdaterad om våra senaste nyheter!

Kontakta oss

Cecilia Jonsson

Cecilia drivs av sin nyfikenhet och har drygt 20 års erfarenhet av beteendevetenskap. I sitt arbete använder hon väl beprövade metoder knutna till arbetsliv, kompetens, livslångt lärande och emotionell intelligens. Därtill även entreprenörskap, affärsutveckling, försäljning, kommunikation och konflikthantering.

Under åren har Cecilia kombinerat sin kompetens kring beteenden med sin naturvetenskapliga bakgrund och sina erfarenheter från högteknologiska branscher. Hon har arbetat inom rymd-, försvars- och flygindustrin med frågor kopplade till HR, förändringsledning, projektledning, jämställdhet och kompetensförsörjning. Efter en period som konsultchef inom personbedömning och assessment, med både IQ och EQ som instrument, driver Cecilia nu både Beech Tree och EI Academy.

Idag är Cecilia rådgivare inom EI/ EQ, kommunikation och ledarskap till företagsledare, chefer och specialister på några av Sveriges största bolag. Hon är även moderator och föreläsare inom ledarskap, med uppdrag i flera stora koncerner, och undervisar också på IHM Business School i Stockholm.

LinkedIn

Susanne Nordh

Susanne är erfaren ekonom med kunskaper inom strategiskt PA och använder sin kompetens för att bidra till affärsutveckling. Med kommunikation genom dialog och emotionell intelligens som praktiseras via möten, regionala och nationella nätverk kan hon skapa mervärde för människor, både i arbetslivet och privat.

Hon har en bakgrund inom fastighetsbranschen, där hon arbetat med kompetensförsörjning samt ledar- och medarbetarskap. Även lön, avtals- och arbetsrätt, rehabilitering och försäkringar. Där har hon lagt grunden för sina erfarenheter kring vikten av att jobba med beteenden och kommunikation, i varje möte.

Susanne arbetar, förutom inom EI Academy, idag med Executive Search i Nordh Consulting  i vår rekryteringsprocess på lednings- och mellanchefsnivå samt för specialister, projektledare och interimstjänster inom HR och för styrelser. Hon föreläser inom kommunikation och ledarskap, samt faciliterar och genomför workshops på olika nivåer. Susanne vänder sig till individer såväl som team och organisationer inom flertalet branscher, i både privat och offentlig sektor, samt på nationell och internationell nivå. Hon är även rådgivare till chefer och medarbetare samt mentor till unga människor.

LinkedIn

Våra samarbetspartners