Emotionell intelligens som framgångsfaktor

EI Academy erbjuder forskningsförankrade utbildningsprogram inom emotionell intelligens. Vi fokuserar på det mellanmänskliga livslånga lärandet i affärsliv och privatliv, digitalt såväl som i personliga möten.

Emotionell intelligens som framgångsfaktor

EI Academy erbjuder forskningsförankrade utbildningsprogram inom emotionell intelligens. Vi fokuserar på det mellanmänskliga livslånga lärandet i affärsliv och privatliv, digitalt såväl som i personliga möten.