Skön sommar med optimism & tillit!

Årets EQ Café handlar om Optimism. Trots krig i Europa, klimatet, ekonomiska utmaningar och påtvingade aktiviteter, finns det saker att vara tacksam för. Lyft blicken en aning. Forskning visar att om vi sätter ord på det vi känner och tränar på att se med tillförsikt och mer optimism på det som händer ökar vårt välbefinnande och vi mår bättre

Optimism är en emotionell förmåga, det vill säga något vi behöver träna aktivt på och som inte kommer av sig själv. EQ Café del 2 handlar om kombinationen optimism och tillit. Hur kan jag skapa optimism genom att visa tillit till mig själv och till andra människor?

I filmen med Joshua Freedman nedan får du på 3 minuter en tankekarta. Den ger dig tre perspektiv att använda när du arbetar med din egen optimism. Det finns vägar framåt, det finns platser eller situationer som är bra för oss och tiden som passerar är en del av förändringen.

Träna Optimism i tre steg!

Håll utkik - för i augusti och september kommer det fler datum för kostnadsfria EQ Caféer med Optimism som tema!

Skön sommar till Dig!

Cecilia Jonsson
EI Academy & Network Leader på Six Seconds

 


Nyhet: EQ Café (online Zoom) den 18 april kl. 17-18.30

Vi startar året med EQ Café Optimism och vårt inre syfte (Optimism & Purpose) - det handlar om EQ!
Optimism, som är en EQ-förmåga och enligt vår definition, är att inta ett proaktivt perspektiv på hopp och möjligheter.
Kom med på kostnadsfria, interaktiva "EQ Café"-event för att få verktyg som hjälper oss att träna på optimism och göra det möjligt i våra liv.

  • Detta passar dig som är nyfiken, har något att bidra med till andra, vill höra andras perspektiv om Optimism och inre syfte/mening med livet!
  • Nästa tillfälle är online den 18 april kl 17-18.30.
  • Six Seconds EQ Café har funnits över hela världen och nu även i Sverige. Vi kommer att få interagera och mötas, ge varandra möjlighet att ge perspektiv på temat, göra övningar enskilt  och tillsammans. 
  • Anmäl dig helt kostnadsfritt så får du all information du behöver före eventet här

Din nätverksledare är Cecilia på EI Academy som är volontär, utbildad och certifierad i metodiken av Six Seconds. Om du har funderingar eller frågor kontakta Cecilia på cecilia@eiacademy.se!

Håll utkik för vi planerar att fortsätta med fler tillfällen med EQ Café på andra teman under året både fysiskt och via Zoom!

 

 


EI Academy startar EQ Café i Sverige tillsammans med Six Seconds!

Visionen - 1 miljard människor ska praktisera EQ 2039!

Initiativet kommer från stiftelsen Six Seconds som grundades för 25 år sedan. EI Academy har ingått en samarbete för att Sverige ska kunna var en del av den visionen. Cecilia hos oss startar EQ caféer som ideell Network Leader i Sverige.

Ett EQ Café är en kostnadsfri 90-minuters workshop om att praktisera EQ i våra liv! Hur kan vi  använda våra känslor som data?
Temat för 2023 är Optimism kopplat till inre mening och högre syfte - vilket kan vara utmanande i den tid vi lever i just nu.
Det är kanske just nu vi behöver det!

Visionen handlar om att vi behöver hantera och prata om känslor - att uttrycka är fundamentalt för oss människor. Det behovet har vi oavsett våra olikheter, våra förutsättningar och vårt sammanhang.

Anmäl dig till tillfället i april här


EI Academy Network i Linköping - tack för nätverksstart om EQ på Choice Hotel!

Hej nätverket

Tack till er härliga människor som kom till vår frukost och gjorde detta till en riktigt bra start på dagen!

Att få dela kunskap, utbyta erfarenheter, öva och träna tillsammans på EQ/EI förmågor för att vi ska bli smartare med våra känslor. Det handlar om  att kunna uttrycka och sätta ord, att se samband för att kunna blanda både vår rationella sida med den emotionella.
Vårt motto är; det är inte antingen eller, utan både och!

Våra konsulter och EI/EQ Experter Cecilia Jonsson och Susanne Nordh slog hål på några myter kring emotionell intelligens och talade om vad som gör EQ framgångsrikt.Hur kan vi praktisera EQ? I sammanhanget är det värt att nämna det ansedda World Economic Forum sa 2020 att EI är 1 av 6 framgångsfaktorer i det nya ledarskapet som samhället står inför.

Tack till Choice Hotel i Linköping för god frukost i en hemtrevlig miljö och vårt nya samarbete med Sarah Böhlmark.

Nyfiken? Håll utkik mer kommer under våren!

Susanne Nordh, EI Academy Linköping


EQ Coachning på distans - äntligen här!

Nu är vi igång med EQ Coachning Light!

Vi lanserar vårt EQ Coachningsprogram Light digitalt och har ett samarbete med plattformen www.utbildning.se !
Ett uppskattat koncept på EI Academy är att erbjuda digitala coachningar som grundar sig på våra olika EQ-verktyg. 

EQ Coaching Light är tre tillfällen där vi på ett kort och enkelt sätt via en kartläggning tar fram ett träningsprogram för personlig utveckling för medarbetare, projektledare, chefer och ledare. Vi kan även erbjuda detta till dig som privatperson. Anmäl dig genom att fylla i och kryss för EQ coachning här! Formuläret

 

 


Sex sekunder och tjugo minuter - bästa tipset för goda relationer!

Visste du att känslor är kemiska substanser som sitter i cirka sex sekunder och det tar 20 minuter innan de klingat av?
Vi vet alltså att våra känslor sitter i sex sekunder och de resulterar ofta i ett beteende, vi gör eller säger något. Det vi också vet är att det tar ca 20 minuter för vår hjärna att svalna. Det kan vara värt att veta när vi hör häftiga diskussioner eller möter starka känslor hos oss själva och hos andra. Tar du dig tid att ”svalna av”?

Nästa gång du reagerar, är på väg att säga eller göra något, tänk på regeln! Det tar sex sekunder för känslan att komma och 20 minuter för den att klinga av - kan du vänta med din reaktion?

Joshua Freedman som är CEO för Six Seconds återkommer ofta till att när vi utnyttjar känslornas kraft och insikt kan de hjälpa oss att fatta bättre beslut. Vi kan vara smartare med känslor. Det är emotionell intelligens!

Emotions drive people. People drive performance.

Cecilia Jonsson, expert på EI Academy

 

 


After Work & brygghäng den 30 juni med EI Academy & Team Sugar Rush!

 

 

Kom och häng med oss inför starten av Gotland Runt i Stockholm!

Vi bjuder på AW med skönt brygghäng, dryck & tilltugg, nätverk, intervjuer, tävlingar och insikter om att arbeta med EQ i samarbete och ledarskap. Team Sugar Rush seglar Double Handed på Sugar Rush under Gotland Runt. Det ställer krav på förberedelse, samarbete, uthållighet, ledarskap, respekt och kloka beslut. Hör vad Mats och Fredrik har för erfarenheter, vilka EQ-förmågor de använder och hur de tacklar olika situationer ombord när de seglar dygnet runt.

Plats: I Wasahamnen (bakom Vasamuseet) på Djurgården Stockholm city (återkommer med exakt bryggplats)

Tid:    Torsdagen den 30 juni kl.16-20, programstart kl.17

OSA:  Ta gärna med en kollega eller vän, tänk på att vi har ett begränsat antal platser.
Anmäl dig genast, men senast 22 juni till Cecilia cecilia@eiacademy.se

 


Är du bra på att lyssna? Det finns olika sätt visar forskningen!

Artikeln om olika sätt att lyssna fångar mitt intresse. Någon i min närhet har just gett mig återkoppling på mitt sätt att lyssna. Jag fick höra att jag talar om mig själv, ger egna exempel eller vill lösa problemet när personen egentligen bara vill att jag ska bry mig om. Kritiken kändes som spark i magen och jag känner mig nu en aning tilltufsad  Här beskriver forskarna hur jag kan anpassa och ändra mitt sätt att lyssna genom de fyra olika lyssnarstilarna.

I sina experiment och studier fann de följande fyra lyssnarstilar:

  1. Den analytiska lyssnaren - startar neutralt för att sedan analysera problemet
  2. Den relationella lyssnaren - skapar kontakt och vill känslomässigt förstå det underliggande budskapet
  3. Den kritiska lyssnaren - vill bedöma samtalets innehåll och trovärdigheten hos den som talar
  4. Den uppgiftsorienterade lyssnaren - skapar ett samtal som överför viktig information och leder till handling

Forskarna beskriver fem olika sätt att lyssna som kan vara användbart oavsett sammanhang.

Se till att veta varför du lyssnar

Vad behöver den som du talar med? Är det ett råd, hjälp med att lösa ett problem eller bara få förståelse eller omtanke i en viss situation? Om jag lyssnar på ytan - för att få det undanstökat - eller  om jag lyssnar på riktigt får betydelse. Det märks på vilket sätt du lyssnar och var du har ditt fokus.

Ta reda på hur du bruka lyssna

Om du är duktig på att lyssna uppgiftsorienterat, men den som pratar med vill bli bemött med förståelse, empati och medkänsla blir samtalet inte så framgångsrikt. Vad har du din preferens när du lyssnar till andra? Är du en kritisk lyssnare eller den relationella lyssnare? Jag är uppenbarligen inte på rätt våglängd i samtal med den personen jag beskrev ovan. Om jag blir medvetna om vad jag oftast gör kan jag bli uppmärksam på det jag förmodligen behöver träna på.

Var uppmärksam på vem som står i fokus

Det är lätt att flytta fokus från den som talar till mig själv genom att i all välmening tala om ett eget exempel. Det resulterar i att den andra upplever sig avbruten och illa berörd. Om du inte flyttar över fokus på den andre genom att ställa en fråga tillbaka har du tappat kontakten och målet med samtalet går förlorat.

Anpassa lyssnandet och åstadkom ett samtal som uppfyller målet med konversationen

I pressade situationer är det lätt att bli forcerad och vi har svårt att anpassa oss efter den som talar. Vi faller lätt in i den lyssnarstil som vi har preferens för. Det kan vi avhjälpa genom att vara mer uppmärksam på dessa situationer och i förväg tänkt igenom vad jag behöver göra, kanske ställa mer frågor som knyter an till andra stilar än den som jag själv använder. Det krävs en del träning tänker jag.

Har jag missat något?

Som vanligt när det gäller beteendeförändringar behöver vi ha strategier för hur vi kan ändra dem och lägga tid på att träna ett nytt sätt att lyssna. I fall där jag vill ge direkt replik kan jag träna mig själv i att lägga in en paus och sedan en fråga till den andra. Det kan handla om samtal med min partner, mina barn och föräldrar, likväl som med mina kollegor eller medarbetare.

 

”Genom att avsiktligen tillämpa nya sätt att lyssna bygger vi relationer, förstår andra och samarbetar och löser problem bättre” säger MD Rebecca D. Minehart, MBBS Benjamin B. Symon  och Laura K. Rock (hbr.org  May 31 2022) 

What's Your Listening Style? 

Cecilia Jonsson

EI Academy