EI kan driva innovation och affärsmässig framgång. Four Season Hotels & Resorts, tillsammans med Harvard Business Review Analytic Services, bedrev forskning kring EI över stora delar av världen som resulterade i denna forskningsrapport som kom i maj 2018.

De hoppas att resultatet inspirerar till kritisk diskussion samt uppmuntran att reflektera över hur emotionell intelligens kan öka anställdas såväl som kunders tillfredsställelse, lojalitet och förtroende – och kanske starta en global EI-dialog som sätter företagskulturer och, i grunden, människor i centrum för affärsmässiga framsteg.

Den dialogen är vi på EI Academy en del av förstås!

Läs forskningsrapporten The EI Advantage – Driving Innovation and Business Success through the Power of Emotional Intelligence här:

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/fourseasons/TheEIAdvantage.pdf