Artikel

En kort guide när du arbetar och leder andra hemifrån

 

I pandemins tid arbetar vi fortfarande hemifrån, ca 30 % i Sverige, och är åtskilda från våra kollegor, chefer och ledare. Lyckligtvis finns det specifika och forskningsbaserade steg som chefer kan ta utan stora ansträngningar för att förbättra engagemang och produktivitet hos anställda på distans.

Harvard Business Review skriver genom några forskare i korthet vad vi kan göra som chefer och ledare när vi leder på distans.Främst handlar det om en förståelse för utmaningarna i dessa situationer och att de är högst individuella.  Det är allt från känslor av stark isolering, distraherande saker och situationer i hemmet till avsaknad av att mötas ansikte mot ansikte med kollegor. Se hela artikeln nedan.

Chefer och ledare kan stödja med;

  • regelbundna och strukturerade incheckningar
  • flera kommunikationsalternativ (och etablerade normer för var och en)
  • möjligheter till sociala interaktioner och involvering för att skapa samhörighet
  • löpande ge uppskattning, uppmuntran och emotionellt stöd

Vi på EI Academy vet att det kan vara svårt att vara den chef och ledare man vill vara under dessa speciella omständigheterna och därför vill vi dela det som skrivs om detta för att underlätta.

Cecilia Jonsson, EI/EQ-expert på EI Academy

A Guide to Managing your Remote Workers


Forskningsrapporten The EI Advantage – Driving Innovation and Business Success through the Power of Emotional Intelligence

EI kan driva innovation och affärsmässig framgång. Four Season Hotels & Resorts, tillsammans med Harvard Business Review Analytic Services, bedrev forskning kring EI över stora delar av världen som resulterade i denna forskningsrapport som kom i maj 2018.

De hoppas att resultatet inspirerar till kritisk diskussion samt uppmuntran att reflektera över hur emotionell intelligens kan öka anställdas såväl som kunders tillfredsställelse, lojalitet och förtroende - och kanske starta en global EI-dialog som sätter företagskulturer och, i grunden, människor i centrum för affärsmässiga framsteg.

Den dialogen är vi på EI Academy en del av förstås!

Läs forskningsrapporten The EI Advantage – Driving Innovation and Business Success through the Power of Emotional Intelligence här:

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/fourseasons/TheEIAdvantage.pdf