När du som chef & ledare upplevs som stressande vid hemarbete!

Det blev hemarbete även efter sommaren, vilket påverkar oss som kollegor, chefer och ledare. Dr. Tomas Chamorro-Premuzic skriver i sin artikel på Harvard…

Läs mer

Fem enkla saker kring det sociala behovet i virtuella team

EI Academy har dykt i forskningen kring vikten av ledarskap i den sociala dimensionen och de mellanmänskliga relationernas betydelse under distansarbete kan…

Läs mer

Vi har gått med i håll Sverige igång!

Vi har gått med i initiativet Håll Sverige Igång. Tillsammans med andra företag och företagare ser vi till att hålla igång företagsamheten när det behövs som…

Läs mer

Känslornas betydelse i coronatider!

Vi som arbetar i EI Academy har nu valt att dela med oss av den kunskap som finns kring känslornas betydelse för hur vi hanterar alla reaktioner kring Corona.…

Läs mer

Kan man vara empatisk utan att vara emotionell?

”Var empatisk, men inte emotionell”. Tidningens rubrik på förstasidan slår emot mig och jag blir förvånad över att orden provocerar mig. Jag var tvungen att…

Läs mer

Forskningsrapporten The EI Advantage – Driving Innovation and Business Success through the Power of Emotional Intelligence

EI kan driva innovation och affärsmässig framgång. Four Season Hotels & Resorts, tillsammans med Harvard Business Review Analytic Services, bedrev…

Läs mer

Håll utkik för snartkommer det fler artiklar!