Organisationen Six Seconds skriver om empati och här delar vi tre av deras praktiska tips för att öva empati, inklusive några vanligaste fel vi gör och hur du undviker dem!

Agera inte direkt!

Empati handlar om att bara att lyssna på någon, inte göra någonting. Det är för många av oss oemotståndligt att kommentera eller komma med en lösning – att göra något. Brené Brown menar att sällan gör ett svar något bättre, utan det som gör något bättre är att relatera till personen.

Att lyssna och stå axel-mot-axel med någon är ofta det bästa sättet att visa empati.

Sätt ord på andras känslor

Forskning visar att helt enkelt erkänna och verbalisera människors känslor, som “Du verkar upprörd”, leder till stora förtroendeökningar. Sätt gärna ord på människors negativa känslor, men även att nämna positiva känslor ger goda resultat.

Att öva på empatin är lika enkelt som att få någon att känna sig sedd och hörd.

Ställ fler frågor

Om vi kan ersätta även en liten andel av våra bedömningsuttalanden med frågor, utnyttjar vi ett värdefullt mönster av empati.

Att säga, “Hon är det här …” eller “Han är så”, försök ställa frågan, “Jag undrar vad som händer för henne?” eller “Jag undrar om de går igenom en svår tid?”

 

Även om empati är en viktig förmåga är det bara en av flera färdigheter som utgör emotionell intelligens, EI/EQ. Andra känslomässiga förmågor som ökad självmedvetenhet och optimism samt att navigera i vårt känslolandskap spelar en avgörande roll i sociala och emotionella sammanhang. För att hantera ditt arbete och trivas i den nya arbetsverkligheten kan en holistisk verktygslåda för empati och emotionell intelligens vara avgörande.

Hör av dig till oss om du vill utveckla din EQ och din empati – vi hjälper gärna!

Träningserbjudande

Ring oss för ett kostnadsfritt samtal (30-60 min) om hur du kan träna på empati i din vardag! Uppge Empatikoden i ditt meddelande till oss, så hör vi av oss!

Cecilia Jonsson på EI Academy

Empathy Is the Future of Work