I pandemins tid arbetar vi fortfarande hemifrån, ca 30 % i Sverige, och är åtskilda från våra kollegor, chefer och ledare. Lyckligtvis finns det specifika och forskningsbaserade steg som chefer kan ta utan stora ansträngningar för att förbättra engagemang och produktivitet hos anställda på distans.

Harvard Business Review skriver genom några forskare i korthet vad vi kan göra som chefer och ledare när vi leder på distans.Främst handlar det om en förståelse för utmaningarna i dessa situationer och att de är högst individuella.  Det är allt från känslor av stark isolering, distraherande saker och situationer i hemmet till avsaknad av att mötas ansikte mot ansikte med kollegor. Se hela artikeln nedan.

Chefer och ledare kan stödja med;

  • regelbundna och strukturerade incheckningar
  • flera kommunikationsalternativ (och etablerade normer för var och en)
  • möjligheter till sociala interaktioner och involvering för att skapa samhörighet
  • löpande ge uppskattning, uppmuntran och emotionellt stöd

Vi på EI Academy vet att det kan vara svårt att vara den chef och ledare man vill vara under dessa speciella omständigheterna och därför vill vi dela det som skrivs om detta för att underlätta.

Cecilia Jonsson, EI/EQ-expert på EI Academy

A Guide to Managing your Remote Workers