Det blev hemarbete även efter sommaren, vilket påverkar oss som kollegor, chefer och ledare. Dr. Tomas Chamorro-Premuzic skriver i sin artikel på Harvard Business Review ”Five ways leaders accidentally stress out their empolyees” om hur chefers och ledares beteende kan bli kontraproduktiva och upplevas som stressande för oss. Här kommer några exempel och hur vi kan övervinna dem tillsammans!

Använder negativt laddade ord.
När vi inte träffas och kan tolka hela personens kroppsspråk/-rörelser får det skrivna och sagda ordet större betydelse. Tomas menar att det är mottagaren som avgör om ordet uppfattas som negativt , vilket gör att det är högst individuellt vilka ord som ökar stress, ångest eller skapar bekymmer. Effekten blir olika beroende på om en ledare väljer att tala om hopp, effektivisering och ”ljuset i tunneln” istället för risk för pandemi, lågkonjunktur, depression eller neddragningar.
Att tänka på: Se till att ditt skrivna ord är fritt från negativ laddning och var medveten om att vara tydlig och beskriv dina intentioner. Ta hjälp av någon som korrekturläser det du skriver. Undvik tvetydig kommunikation och var förberedd på att allt du skriver kan läsas om igen och ”övertolkas”.

Är oberäknelig.
Ofta förordar vi spontanitet och ovanliga idéer som en del av kreativitet, innovation och fritt tänkande. Vi brukar kunna ändra oss, göra snabba förändringar i verksamheten och ta vissa snabba beslut. I det allra flesta fall behöver vi en viss förutsägbarhet i livet och nu har covid-19 berövat oss mycket av det normala, förutsägbara och våra framtidsutsikter – vi vet inte vad viruset leder till och hur länge pandemin kommer att pågå.
Att tänka på: Var tillförlitlig, tydlig och kanske till och med tråkigt strukturerad. Använd dig av ”digital inkludering”. Undvik att introducera för komplexa förändringar som kan göra omgivningen osäker. Håll struktur på möten, dela dina förväntningar, undvik sista-minuten-ändringar och fortsätt med välkända rutiner som fanns före pandemin.

Visar känslomässig instabilitet.
Att vara alltför engagerad som chef/ledare upplevs som känslomässiga berg-och-dalbanor och kan vara stressande för teamet. Ofta kan ledarens entusiasm öka på en känsla av stress hos kollegorna – det är nämligen smittsamt! En ledare bör ha kompetens att hantera press och stress och sätta på sig ett ”poker face” för teamets skull.
Att tänka på: Se till att du har personer eller ställen där du kanaliserar och hanterar din egen stress utanför ditt team och avskilt från din personal. Om du kan förmedla ett lugn till din omgivning kan du skapa en känslomässig stabilitet. Det finns olika sätt att göra det på genom olika övningar, reflektion, mindfulness, fysisk träning, mat och god sömn.

Uttrycker sig pessimistiskt.
Under normala omständigheter kan ett visst mått av pessimism vara användbart när det gäller att minimera risker, upptäcka och förebygga hinder, för att undvika arrogans och alltför försiktigt övervägda beslut. Ledarens pessimism i stressade och oroliga tider har dock en tendens att förstoras och överföras på kollegorna eller teamet.
Att tänka på: Även om du känner dig pessimistisk och dessutom visar det öppet, kan det innebära att stressen och ångesten ökar hos andra. Om du kan hantera känslan och istället visa på hopp och positiva framsteg skapar du lugn och känslomässig stabilitet som istället stärker din omgivning och ditt team.

Ignorerar andra människors känslor.
Det största misstaget är när vi är hyperfokuserade och upptagna med våra egna känslor och därmed inte ser och ignorerar andras känslor. Nyckeln är förmågan till nyfikenhet och empati. Du blir bra på detta om du är fokuserad på andra som finns omkring dig! De senaste två decennierna har vi blivit uppmärksammade på hur viktigt emotionell intelligens (EI) är. De ledare som har en större EI-förmåga kan bättre förstå och hantera sina egna känslor och hur de påverkas av andras känslor.
Att tänka på: I svåra tider är det viktigt att intressera sig för människors känslor, humör och stressnivå snarare än att kontrollera deras prestationer, produktivitet och arbetsuppgifter. Ha en-till-en-möten med dina kollegor och teammedlemmar, öka frekvensen av kommunikation och ställ öppna frågor för att skapa mer engagemang och visa empati, medkänsla, genom att vara nyfiken så mycket du bara kan. Se till att få en interaktion med alla dina teammedlemmar på något sätt.

“When dealing with people remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion.”
       Dale Carnegie

Du, som ledare och chef, är en förstärkare av människors känslor. Om du gör saker rätt kan du få fram det bästa av människor i svåra tider. Om du gör saker fel sänker du deras moral och prestation även om allt är ok, menar Dr. Tomas Chamorro-Premuzic.

Hoppas du har glädje av detta och kan skapa ditt eget personliga ledarskap under andra omständighet än det normala. Framtiden kommer att bjuda på ett annorlunda arbetsliv – låt oss hitta de rätta verktygen tillsammans!

Cecilia Jonsson, EI & EQ expert på eiacademy.se